Gammadata Utbildnings Webshop » GammaNetTopLinks » Om Gammadata Education

Om Gammadata Education

Gammadata Education er en del av Gammadata Norge, som igjen er et avdelingskontor av Gammadata Instrument AB i Uppsala. Firmaet, med mer enn 30 ansatte i Sverige, Norge og Finland har en høy kompetanse innen naturvitenskap. Våre ansatte i undervisningsavdelingen har tidligere lærererfaring, og har alle bred kunnskap om realfagene og det utstyret som benyttes.

Gammadata begynte i 1987 med egenutviklede instrumenter for måling av ioniserende stråling. Samtidig begynte samarbeidet med PASCO scientific, et amerikansk firma som i over 50 år har vært ledende innen utvikling og produksjon av undervisningsutstyr til realfag. Sammen med PASCO og ndre kjennte produsenter kan Gammadata Education tilby laboratorieutstyr til naturfagundervisningen, kjent i hele verden for sin tekniske og faglige kvalitet.